Geeft variant 1A wel meer overlast voor de direct omwonenden dan variant 5, of praten wijkbewoners direct belanghebbenden slechts na?

De aanleg van een station of halte zal altijd verandering voor de wijkbewoners tot gevolg hebben. De wijkbewoners hebben het station niet bedacht en ook de Burgerwerkgroep heeft dat niet. De gemeente Rijnwoude en later Alphen a/d Rijn hebben hier altijd voor gepleit en binnen de gemaakte afspraken zijn er nu nog 2 varianten mogelijk, no. 1A en 5. Welke verschillen in overlast zijn er nu echt te onderscheiden tussen de varianten?

Voor wandelaars, fietsers en scooters verschillen de varianten niet van elkaar. In beide varianten ligt er een brug die het perron bereikbaar maakt voor fietsers, scooters en wandelaars. In variant 5 ligt deze dichter bij de perronopgang. Of mensen hun auto in de wijk gaan parkeren of netjes op het P&R terrein gaan parkeren (of een passagier met de auto afzetten) wordt bepaald door de loopafstand van auto tot het midden van de perronopgang.

overlast1
Rode lijn: auto in wijk parkeren (120m lopen)
Groene lijn: auto op P&R terrein parkeren (70m lopen, 50m korter).

overlast2
Rode lijn: auto in wijk parkeren (200m lopen)
Groene lijn: auto op P&R terrein parkeren (150m lopen, 50m korter).

Conclusie:
Reizigers willen zo min mogelijk lopen, daardoor zal een reiziger zijn auto bij voorkeur in beide varianten op het P&R terrein parkeren. Als een auto een treinreiziger af wil zetten, doe je dat het snelst in variant 1A bij de bushaltes op de Gemeneweg. Variant 1A geeft t.o.v. variant 5 eerder minder dan meer overlast in de wijk.

Beeldvorming
In de beeldvorming wordt door sommigen voorstanders van variant 5 genoemd dat variant 1A midden in de woonwijk ligt en variant 5 westelijk van de wijk. Dat is niet het geval, ze liggen nagenoeg op dezelfde plek, aan de rand van de woonwijk Rhynenburch. Van het 220 m lange perron ligt 180 m exact op dezelfde plaats, het enige verschil bij variant 1A is dat deze 40 m naar het oosten wordt verschoven, waardoor de Gemeneweg op z’n plek kan blijven liggen.

Ten aanzien van licht- of geluidoverlast is het verschil nihil, de afstand van het perron tot de woningen is exact gelijk. De invloed van licht en geluid vanaf het P&R terrein is wel groter in variant 5 voor de bewoners van de Guido Gezellestraat, immers het grote voorplein ligt op spoorhoogte en dichterbij deze woningen, met kerende auto’s en bussen op dit voorplein.
De fietsenstalling in 1A ligt dichterbij de wijk ten opzichte van 5, maar deze ligt ook lager. Als er al geluid van een fietsenstalling komt, zal deze maar gering meer zijn dan bij 5. Doordat de meeste fietsers uit de wijk zullen komen, is de positie van de fietsenstalling langs de aanrijrichting bij 1A aantrekkelijk. Bij 5 zullen deze fietsers eerst de perronopgang voorbij rijden en vervolgens een stukje teruglopen, daardoor ontstaat een kans op ‘zwerffietsen ’ ten oosten van de perronopgang, achtergelaten door haastige reizigers.

In zijn algemeenheid geldt dat beide varianten verbeterd kunnen worden met beplantingen, parkeervergunningen, eenrichtingsverkeer, etc. om eventuele overlast te beperken.

Algehele conclusie: Variant 1A geeft minder overlast in de wijk dan variant 5.

Hoe komt het dan toch dat bij veel wijkbewoners het idee leeft dat variant 1A meer overlast zou geven dan 5? Het lijkt erop dat enkele bewoners die belang hebben bij een minder drukke Gemeneweg (o.a. enkele bewoners van de Guido Gezellestraat) de gevoelens van angst voor verandering in de bestaande wijk misbruiken om hun persoonlijke voorkeur te realiseren middels variant 5. Daarnaast blijkt wethouder Tseard Hoekstra zich vast te bijten in zijn aanvankelijke voorkeur en omarmt de protesterende wijkbewoners met beide armen. Hij wil ze zelfs zo belangrijk maken dat andere argumenten zoals veiligheid, ruimtebeslag en doorstroming naar de N11 allemaal ondergeschikt moeten worden. Maar echte argumenten van zijn voorkeur kan hij ondertussen ook niet meer benoemen. We vertrouwen erop dat onze raadsleden nog wel een afweging maken op basis van echte argumenten.