Burgerwerkgroep kritisch over anonieme flyer

De bewoners van de straten het dichtst bij het toekomstige station Hazerswoude-Koudekerk ontvingen op 8 september een flyer in de brievenbus. In die flyer werd een duidelijke steun uitgesproken voor de variant van het college van burgemeester en wethouders.

De Burgerwerkgroep vindt het jammer dat deze anonieme en ongedateerde flyer nauwelijks ingaat op inhoudelijke argumenten voor of tegen de uitgewerkte varianten voor het nieuwe station. Ook is het jammer dat er visualisaties gebruikt worden die niet op schaal blijken te zijn. De gemeente heeft inmiddels toegegeven dat er fouten zitten in de visualisaties en een poging gedaan dit te herstellen met nieuwe visualisaties.

Een aantal bewoners uit de wijk (o.a. uit de Potgieterlaan) heeft bovendien aan de Burgerwerkgroep laten weten zich helemaal niet vertegenwoordigd te voelen door de schrijvers (waarschijnlijk bewoners van de Guido Gezellestraat). Zij vinden de verplaatsing van het bruggetje naar de Stationsweg in oostelijke richting een goede verbetering. Daarmee wordt het met de auto afzetten van een treinreiziger ontmoedigd. De loopafstand is dan immers groter dan vanaf het P&R-terrein of vanaf de bushalte.

anonieme-flyer-2

De Burgerwerkgroep wijst er ook nog eens op dat een grote meerderheid van de inwoners van Rhynenburg-West (72,1%) zich al eerder in een peiling heeft uitgesproken voor variant 1A van de Burgerwerkgroep en niet voor variant 5 van de gemeente.