Een gebed zonder end?

Er zijn problemen met het uitwerken van een kwartierdienst voor de treinen op het spoor tussen Leiden en Utrecht. Dat meldt de provincie Zuid-Holland in een brief aan de leden van Provinciale Staten. Het lukt de NS kennelijk niet om de door de provincie bedachte kwartierdienst in te passen in de dienstregeling. Volgens de NS is die inpassing een ‘complexe aangelegenheid’. De NS ziet ‘geen ruimte om de nieuwe dienstregeling tussen Leiden en Utrecht met de gewenste kwaliteitsverbetering in te passen dan wel te kunnen garanderen’. Het is onduidelijk wat dit betekent voor de aanleg van het station Hazerswoude-Koudekerk. Maar het belooft niet veel goeds.

Zo lijkt de realisatie van een goede treinverbinding opnieuw gedwarsboomd te worden. Dat begint al in 1982. Op 11 juni 1982 demonstreren de inwoners in Hazerswoude-Rijndijk al voor een station. Vele honderden fietsers komen daarvoor naar de locatie van het voormalige station in de wijk Rhijnenburch. Het helpt echter niet.

demonstratie-11-juni-1982-2-500Demonstratie voor een station in Hazerswoude-Rijndijk (1982)

In 1990 doemt er een nieuwe mogelijkheid op. Rijksweg 11 moet worden aangelegd. De toenmalige gemeente Hazerswoude heeft geen behoefte aan een snelweg in de achtertuin, maar wil wel een station.

Op 15 november 1990 wordt er een convenant gesloten tussen Provincie, Rijk en de gemeente Hazerswoude. De Rijksweg komt er. En alle betrokkenen verplichten zich al het mogelijke in het werk te stellen om nog voor 1996 spoorverdubbeling en een station in Hazerswoude te realiseren.

LD1993Bericht in het Leidsch Dagblad op 1 oktober 1993

Maar weer gebeurt er niets. Weer worden de inwoners aan het lijntje gehouden. Dan gloort er eind jaren negentig opnieuw hoop. Er komt een Provinciaal plan voor de aanleg van een lightrail-verbinding: de RijnGouweLijn van Gouda via Alphen en Leiden naar Katwijk. In dit plan staat ook een station Hazerswoude-Koudekerk. Van 2003 tot 2009 wordt al proefgereden met lightrail-materieel tussen Alphen en Gouda.

rgl2De RijnGouweLijn

Helaas, ook dit plan gaat niet door. In een referendum in Leiden op 7 maart 2007 blijkt dat 69% van de Leidenaars tegen de lightrail door de stad is. En ook zijn de kosten hoog. En de NS ziet toch al niets in de RijnGouwLijn. Volgens de NS zal ook deze lijn niet rendabel zijn. En ook worden vraagtekens gezet bij de veiligheid. Exit RijnGouweLijn.

Na veel politiek en bestuurlijk gedoe komt in mei 2012 de Provincie weer met nieuwe plannen voor een hoogwaardig openbaar vervoer. Geen lightrail, maar gewone treinen. En in de plannen staat ook weer een station Hazerswoude-Koudekerk. Onverwacht meldt ProRail, dat het station wel een stukje moet worden opgeschoven omdat het treinstation niet in een bocht mag liggen. De Burgerwerkgroep vraagt zich af in hoeverre NS bij de plannen betrokken was, want hoe is het mogelijk dat na al die jaren, NS de door de Provincie beloofde kwartierdienst op het traject Leiden-Utrecht niet in kan passen in een tien minuten dienstregeling in de provincie Utrecht? Zo komt opnieuw een station in Hazerswoude-Rijndijk aan een zijden draadje te hangen.

Het Leidsch Dagblad meldt dat de gemeente Alphen a/d Rijn boos is over de gang van zaken. Het Alphense college van burgemeester wethouders eist opheldering bij de provincie. De Burgerwerkgroep vindt dat vreemd, omdat in de brief van de Provincie duidelijk staat dat sinds december 2015 Provincie en regiogemeenten samen overleg gevoerd hebben met NS, ProRail en ministerie van Infrastructuur en Milieu om uit de impasse te komen. Is de communicatie tussen Provincie en regiogemeenten zo slecht?

De brief maakt duidelijk, dat de bouw van een nieuwe station Hazerswoude-Koudekerk, nu toch weer onzeker is. En dat terwijl in 2013 in een bestuursovereenkomst al is afgesproken dat het station er komt. De voormalige gemeente Rijnwoude heeft hiervoor zelfs al een bijdrage van 3,5 miljoen euro betaald.

Ook in de Tweede Kamer is er bezorgdheid. De fractie van de ChristenUnie is al die vertragingen zat. Die partij roept staatssecretaris Sharon Dijksma op in te grijpen en ervoor te zorgen, dat de kwartierdienst alsnog uiterlijk in december 2020 wordt ingevoerd. Niet alleen in de Tweede Kamer heerst ongerustheid. Ook de fractie van GroenLinks in de Provinciale Staten vindt de vertragingen onaanvaardbaar. Volgens GroenLinks ‘heeft het provinciebestuur heeft honderden miljoenen uit het openbaar vervoer gehaald omdat zij met de bestaande spoorverbinding sneller en goedkoper kon verbeteren dan met de RijnGouweLijn. Dat was de afspraak en wij verwachten dat zij dat nu waarmaakt’. De vertraging wordt binnenkort besproken in Provinciale Staten.

En zo volgen de plannen elkaar in een lange reeks op. En in al die plannen is steeds een station Hazerswoude-Koudekerk opgenomen. En elke keer komt de NS wel met iets waardoor die plannen niet kunnen worden uitgevoerd. Inderdaad, een gebed zonder end.

De Burgerwerkgroep ‘Station Hazerswoude-Koudekerk’ heeft sinds de Hoorzitting van 3 december 2015 radiostilte betracht. In die Hoorzitting, waarin een groot aantal burgers insprak, gaf de raadscommissie in meerderheid de wethouder mee de Bestuursovereenkomst uit 2013 tussen Gemeente en Provincie te respecteren en vooral ook te gaan zoeken naar draagvlak in samenleving voor de realisatie van het plan. Het devies was vooral de samenwerking te zoeken met onder meer de Burgerwerkgroep. Immers die heeft zeer veel voorwerk verricht. De wethouder zegde toe de Burgerwerkgroep actief bij het proces en de inhoud te betrekken. In het kader van het coalitieakkoord ‘Nieuw en anders’ past deze samenwerking prima. Tot op heden gaf de wethouder echter taal noch teken in onze richting. Houdt de wethouder OOK radiostilte? Ons inziens kan de gemeente met haar samenwerkingspartners zoals de Burgerwerkgroep, ondanks de nieuwe ontwikkelingen, gewoon haar werk doen.

Reacties

  1. Jan Wesselingh schreef:

    Tijdens de hoorzitting op 3 december was er ook een inspreker die ervoor pleitte om de noodzaak van een station te heroverwegen.
    De tijd en technische ontwikkelingen staan niet stil en wat dat betreft ligt er sinds 1980 een kompleet andere afweging. Een trein op stalen rails is verouderde techniek aan het worden; mogelijk te handhaven op zeer intensieve reizigersstromen tussen aglomeraties. Voor fijnmazig en kleinschalig vervoer ontstaan veel betere (technische)alternatieven.
    Voorshands is er ook al geen actuele prognose van het aantal reizigers via een station in Hazerswoude in 2020, maar kennelijk heeft de NS daar ook al geen hoge verwachting van; vandaar ook “een gebed zonder end”.
    Het lijkt me redelijk om de inspreker van 3 December gelijk te geven en actueel te maken dat er nu een optie is dat er helemaal geen station meer komt. Naar mijn mening laat de overgrote meerderheid van de inwoners daar geen traan om; zeker niet als ze gaan inzien dat straks busverbindingen gaan vervallen ten faveure en een trein die uitsluitend star van A naar B kan rijden tegen een te hoge prijs. Ja, er liggen bestuursovereenkomsten en een heleboel ambtenarij mar ook de RGL kon worden geschrapt door voortschrijdend inzicht dus ik zou niet weten waarom een station dan niet. Daarna kan de reeds betaalde 3,5 miljoen uiteraard nog steeds worden besteed aan het ongelijkvloers en veilig maken van de bestaande spoorovergang.

Reacties zijn gesloten.