Het ontwerpatelier komt eraan

Op 15 maart heeft het college van B&W van Alphen een brief aan de gemeenteraad gestuurd. Die brief was een reactie op de brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de Provinciale Staten. Daarin staat dat er knelpunten zijn bij het ontwikkelen van de spoorcorridors Leiden-Woerden en Alphen-Gouda.

B&W schrijven dat zij Gedeputeerde Staten houdt aan de afspraken uit 2013. Die zijn vastgelegd in een Bestuursovereenkomst tussen Rijnwoude en de Provincie. Volgens B&W is er geen enkele aanleiding om terug te komen op deze overeenkomst.

In een ontwerpatelier, bestaande uit omwonenden, belanghebbenden en belangengroepen, moet het station met omgeving worden ontworpen met daarin een ongelijkvloerse kruising voor fietsers onder het spoor.