Station Hazerswoude-Koudekerk

trein

2016

Nabeschouwing van de Burgerwerkgroep: Veiligheid voorop!

De Burgerwerkgroep heeft de afgelopen twee jaar getracht de ontwikkeling van een passende en veilige treinhalte in Hazerswoude – Koudekerk te bevorderen. We hebben dit met hart en ziel gedaan door het aanbieden en inzetten van onze kennis en inzichten. Een eenvoudig te realiseren, betaalbare variant met de best bereikbare veiligheid voor de zwakste verkeersdeelnemers […]

Geeft variant 1A wel meer overlast voor de direct omwonenden dan variant 5, of praten wijkbewoners direct belanghebbenden slechts na?

De aanleg van een station of halte zal altijd verandering voor de wijkbewoners tot gevolg hebben. De wijkbewoners hebben het station niet bedacht en ook de Burgerwerkgroep heeft dat niet. De gemeente Rijnwoude en later Alphen a/d Rijn hebben hier altijd voor gepleit en binnen de gemaakte afspraken zijn er nu nog 2 varianten mogelijk, […]

Fietsersbond kiest voor variant 1A

De Fietsersbond Alphen aan den Rijn e.o. betreurt het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn om de voorkeur te geven aan de variant 5 voor het station Hazerswoude-Koudekerk en dus niet te kiezen voor variant 1A van de Burgerwerkgroep. De fietsersbond roept de Gemeenteraad van Alphen aan den […]

Burgerwerkgroep kritisch over anonieme flyer

De bewoners van de straten het dichtst bij het toekomstige station Hazerswoude-Koudekerk ontvingen op 8 september een flyer in de brievenbus. In die flyer werd een duidelijke steun uitgesproken voor de variant van het college van burgemeester en wethouders. De Burgerwerkgroep vindt het jammer dat deze anonieme en ongedateerde flyer nauwelijks ingaat op inhoudelijke argumenten […]

Gemeente Alphen verspreidt gemanipuleerde visualisaties

Volgende week moet een keuze worden gemaakt tussen een station of een halte voor de trein in Hazerswoude-Rijndijk. Het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan de Rijn heeft nog steeds een voorkeur voor een omlegging van de Gemeneweg in westelijke richting. Om haar voorkeur te ondersteunen heeft ze visualisaties laten maken. Na onderzoek […]

Wordt het een STATION of een HALTE ?

Gemeenteraad gaat in september kiezen uit 2 varianten De Burgerwerkgroep Station Hazerswoude is erg tevreden met de uitwerking tot nog toe van haar variant voor een treinhalte in Hazerswoude-Rijndijk. Ingenieursbureau Arcadis heeft de afgelopen maanden twee varianten uitgewerkt, die in september aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De Burgerwerkgroep is blij dat nu ook de variant […]

Verslag van het tweede ontwerpatelier

Waarom ook al weer die ontwerpateliers? Na de (gedenkwaardige) hoorzitting in de raadscommissie op 3 december vorig jaar is het nu zover gekomen dat zowel variant 5 van ProRail als ook variant 1A van de Burgerwerkgroep (BWG) moesten worden uitgewerkt. Daarmee wordt een goede vergelijking van beide varianten mogelijk. De gemeenteraad wil straks wat te […]

Brief aan de Commissie Ruimtelijk en Economisch Domein

Op 3 december 2015 vergaderde de Commissie Ruimtelijk en Economisch Domein over het station Hazerswoude – Koudekerk. Het door deze commissie gevraagde proces om in samenspraak met belanghebbenden plannen te ontwikkelen, is van start gegaan. De Burgerwerkgroep, de Fietsersbond en het Wijkcomité Groenendijk maken zich echter ongerust omdat een belangrijke, door de commissie aangegeven wens, […]

Het ontwerpatelier komt eraan

Op 15 maart heeft het college van B&W van Alphen een brief aan de gemeenteraad gestuurd. Die brief was een reactie op de brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de Provinciale Staten. Daarin staat dat er knelpunten zijn bij het ontwikkelen van de spoorcorridors Leiden-Woerden en Alphen-Gouda. B&W schrijven dat zij Gedeputeerde Staten houdt […]

Een gebed zonder end?

Er zijn problemen met het uitwerken van een kwartierdienst voor de treinen op het spoor tussen Leiden en Utrecht. Dat meldt de provincie Zuid-Holland in een brief aan de leden van Provinciale Staten. Het lukt de NS kennelijk niet om de door de provincie bedachte kwartierdienst in te passen in de dienstregeling. Volgens de NS […]