Inwoners kiezen voor veilige fietstunnels

Hoe gaat het station in Hazerswoude-Rijndijk eruit zien? Wordt het de variant van het College van B & W van Alphen a/d Rijn? Dan komt er een slinger in de Gemeneweg om het station heen. Fietsers en voetgangers moeten zowel het spoor als de Gemeneweg gelijkvloers kruisen. Of wordt het de variant van de Burgerwerkgroep? Dan komen er tunneltjes voor fietsers en voetgangers onder het spoor door en onder de Gemeneweg. De Gemeneweg blijft zoals hij is.

Tot nog toe hebben de inwoners niet de gelegenheid gehad om hun mening te geven over de verschillende varianten. Daarom heeft de Burgerwerkgroep een peiling gedaan. Iedereen kon zijn mening geven via een vragenlijst op het internet.

Uit de uitkomsten blijkt dat 325 mensen de vragenlijst hebben ingevuld. Opvallend was dat veel mensen de gelegenheid aangrepen om ook commentaar te geven op de ontwikkelingen rondom het station. Het toont de grote betrokkenheid van deze mensen.

De belangrijkste uitkomst was dat 90% voorstander was van een tunnel onder het spoor. Slechts 9% was tegen een tunnel. Het percentage voorstanders was wat lager in het westelijke deel van de wijk Rhynenburch. Daar moet het station komen. Toch was daar een flinke meerderheid van 70% voor een tunneltje.

De percentages liggen in dezelfde orde van grootte voor een fietstunneltje onder de Gemeneweg. De conclusie luidt dan ook dat een grote meerderheid voor de variant van de Burgerwerkgroep heeft gekozen.

Meer informatie kunt u vinden in het uitgebreidere verslag van de peiling. Klik daarvoor hieronder:
verslag-peiling-zonder