Berichten uit de media

Op donderdag 3 december was in het gemeentehuis de hoorzitting over de verschillende varianten voor de inpassing van het station. 22 personen spraken in en gaven hun mening. Vrijwel allemaal waren ze tegen de variant van het college en voor de variant van de Burgerwerkgroep.

In de lokale en regionale media werd uitgebreid verslag gedaan van deze avond. Het Leidsch Dagblad wijdde er zelfs een hele pagina aan in de editie van zaterdag 5 december 2015. Twee berichten kunt u nalezen door op de links hieronder te klikken.
Massaal protest NS-station
Wethouder handelt in strijd met eigen coalitieakkoord

Ook de lokale omroep Studio Alphen besteedde veel aandacht aan de hoorzitting. De tekst kunt u teruglezen door te klikken op onderstaande link. Het bericht bevat ook (audio)interviews met Toetie Vorenkamp van de VVD, Henk Goes van de PvdA, wethouder Tseard Hoekstra en Henk Molenaar van de Burgerwerkgroep.
Grote kans op fietstunnel NS-station Hazerswoude