Over de veiligheid van de spoorwegovergang

Hoe veilig zijn straks de spoorwegovergangen als er op het traject Leiden-Woerden meer treinen gaan rijden? De provincie Zuid-Holland heeft aan ProRail gevraagd dit onderzoeken. In februari 2015 heeft ProRail hierover een rapport uitgebracht.

Voor de Burgerwerkgroep Station Hazerswoude-Koudekerk is vooral de situatie bij het nieuwe station in Hazerswoude-Rijndijk van belang. Uit het rapport vn ProRail blijkt dat de overweg onveiliger wordt als de variant 4 van de Gemeente wordt gerealiseerd. ProRial spreekt zelfs van een zeer hoge risicotoename. Het risico neemt echter helemaal niet toe als er fietstunnels komen zoals bij variantie 1A van de Burgerwerkgroep.

Wilt u het rapport zelf lezen? Dat kan. De volledige versie van het rapport bevat de analyse voor alle spoorwegovergangen op het hele traject. U opent het rapport door hieronder te klikken:
Volledige rapport

De Burgerwerkgroep heeft ook een verkorte versie gemaakt. Die beperkt zicht tot de situatie in Hazerswoude-Rijndijk. Ook bevat deze versie commentaar van de Burgerwerkgroep (in het groen). U opent deze verkorte versie door hieronder te klikken:
Ingekort rapport