Uitstraling station belangrijker dan veiligheid?

Op woensdag 14 oktober 2015 sprak de Burgerwerkgroep (BWG) Station Hazerswoude-Koudekerk met wethouder Tseard Hoekstra van Alphen a/d Rijn. Het doel van de BWG was om helder te krijgen waarom de wethouder zo vasthoudt aan zijn voorkeursvariant 4 (zie hieronder).

Het is duidelijk dat de BWG en de wethouder van mening verschillen over het inpassen van het station in de omgeving. Bij de BWG staat veiligheid voorop. Daarom zitten er in de variant van de BWG (Variant 1A) tunneltjes voor fietsers en voetgangers onder het spoor en onder de Gemeneweg.

Volgens Hoekstra is de spoorwegovergang zonder tunneltjes ook wel veilig genoeg. Hoekstra is het overigens wel eens met de BWG dat de fietstunnel veiliger is. Desondanks blijft hij voorstander van Variant 4. Hierbij komt een slinger in de Gemeneweg én voor fietsers en voetgangers alleen maar gelijkvloerse kruisingen met het spoor en de Gemeneweg.

variant-1a-4

De wethouder gaf duidelijk aan dat hij het schaarse geld liever besteedt aan een mooi aaneengesloten stationsplein met uitstraling dan aan extra veiligheid. Hij vindt dat het stationsplein van hoge kwaliteit moet zijn met een goede fietsenstalling, P&R-faciliteiten en een kiosk.

Hoe de stationslocatie er uiteindelijk uit gaat zien, wordt niet alleen bepaald door de gekozen variant. Ook de inrichting van de nieuwe wijk Westvaartpark en de keuze voor enkel- of dubbelspoor spelen daarin een grote rol. De Burgerwerkgroep is voorstander van een geïntegreerde aanpak, waarin al deze zaken worden meegenomen. De wethouder wijst een geïntegreerde aanpak af.

De Burgerwerkgroep vindt veiligheid belangrijker dan uitstraling en ‘landmarks’. Een eenvoudige halte is meer dan genoeg. Dagelijks kruisen nu zo’n 700 fietsers het spoor, onder wie veel scholieren. Het aantal fietsers en voetgangers zal nog toenemen bij de realisatie van het station en het Westvaarpark.

ProRail heeft de veiligheidsrisico’s van de overwegen op het traject Woerden-Alphen-Leiden geanalyseerd. In hun rapport (“HOV-Net Zuid-Holland Noord Risicoanalyse Overwegen” van 15 februari 2015) concludeert ProRail, dat de spoorwegovergang in de Gemeneweg onveiliger wordt: “Het risiconiveau neemt aanzienlijk toe, met name vanwege de verhoging van de treinfrequentie, de spoorverdubbeling, de hogere snelheid van de doorgaande treinen en vooral de toename van sluittijd door de nabije halte”. Vooral onveiliger dus voor langzaam verkeer en voetgangers.” Zelfs een geheel ongelijkvloerse kruising bij de Gemeneweg blijkt hoog op het verlanglijstje van ProRail te staan, maar wordt om allerlei redenen niet uitgevoerd.

Onderstaande berichten uit het AD van 15 en 16 oktober 2015 tonen aan dat zich regelmatig levensgevaarlijke situaties voordoen op gelijkvloerse spoorwegovergangen:

Berichten uit het AD

De wethouder vindt het niet nodig de fietstunnel aan te leggen, laat staan om de spoorwegovergang om te bouwen tot een volledig ongelijkvloerse kruising. Hij ziet liever een groot stationsplein dan zich druk te maken over veiligheid.

De heer Hoekstra gaf ook aan tegen Variant 5 te zijn. Dat is een nieuwe variant, waarbij aan variant 4 een fietstunnel is toegevoegd. Ook deze is te duur. Vreemd genoeg merkte hij daarbij wel op dat de financiën niet het meest kritische aspect van de plannen zijn. De kosten van alle varianten vallen binnen de financiële randvoorwaarden.

De Burgerwerkgroep is het oneens met de afweging van wethouder Hoekstra. Veiligheid ruil je niet uit voor een mooi stationsplein. Zeker niet als de risico’s voor fietsers en voetgangers ongewenst hoog worden en met trucjes aan het wettelijk kader wordt voldaan. Veiligheid hoort op de eerste plaats te staan. Daarom vindt de Burgerwerkgroep Variant 1A de beste en veiligste oplossing, bovendien in samenhang te beoordelen met de inrichting van Westvaartpark en de keuze voor enkel- of dubbelspoor.