Over de veiligheid van overwegen

De overheid, en dus ook ProRail, heeft de veiligheid op het spoor hoog in het vaandel staan. Dat is goed terug te lezen in de Derde Kadernota Railveiligheid (“Veilig vervoeren, Veilig werken, Veilig leven met spoor”) die door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in juni 2010 is uitgebracht.

Hoofdstuk 7 van deze nota heeft als titel “Veilig leven”. Mensen moeten in de nabijheid van het spoor veilig kunnen verblijven en leven. Het bewust risico opzoeken door onbevoegd het spoor te betreden of onbevoegd een overweg te passeren, moet worden tegengegaan.

Over de aanleg van overwegovergangen zegt de Nota dat het “nee tenzij”-principe geldt: Er worden geen nieuwe overwegen aangelegd, tenzij de initiatiefnemer door een risicoanalyse aantoont dat de veiligheid wordt beheerst. Een besluit inzake de aanleg van nieuwe gelijkvloerse overwegen kan alleen door de minister van Verkeer en Waterstaat worden genomen, nadat deze advies heeft ingewonnen bij IVW (Inspectie Verkeer en Waterstaat).

Variant 4 van de gemeente Alphen a/d Rijn, de Provincie en ProRail voor een station in Hazerswoude-Rijndijk heeft een gelijkvloerse spoorwegovergang. Die variant lijkt wel erg op gespannen voet te staan met de ideeën over de veiligheid van overwegen.

Klik hier om de Derde Kadernota Railveiligheid te lezen. Hoofdstuk 7 begint op pagina 65.