Demonstratie!

De inwoners van Hazerswoude en Koudekerk snakken al vele jaren naar een station. Er zijn dan ook heel wat pogingen gedaan om een station Hazerswoude-Koudekerk te realiseren. En al die pogingen zijn in de loop van de tijd gestrand.

In 1982 was er zelfs een demonstratie in Hazerswoude-Rijndijk. Op 11 juni 1982 demonstreerde een groep mensen tegen de aanleg van wat toen nog Rijksweg 11 heette. In plaats daarvan wilden ze een station. De demonstratie was georganiseerd samen met de ENFB, Echte Nederlandse Fietsers Bond. Die organisatie veranderde zijn naam in 2000 in Fietsersbond.

demonstratie-11-juni-1982-2-500

De foto’s zijn gemaakt in de buurt van de Rijnenburgermolen. Toen leek dat nog een goede locatie voor een station.

demonstratie-11-juni-1982-1-500

Misschien was het wel de enige demonstratie die ooit in Hazerswoude-Rijndijk is gehouden. De demonstratie had geen effect. Er kwam toen geen station. Nu maar hopen dat het 2020, 38 jaar later, wel gaat lukken.