Enkelspoor of dubbelspoor bij Hazerswoude?

Uit onderzoek van Arcadis is gebleken dat dubbelspoor bij Hazerswoude niet nodig is voor een robuuste dienstregeling tussen Leiden en Utrecht. Dat betekent dat het er geen twee sporen bij het station Hazerswoude-Koudekerk hoeven te komen. Daarmee kunnen de kosten voor de aanleg van het station en spoorbaan aanzienlijk lager uitvallen.

De Provincie heeft Arcadis laten uitzoeken welke dienstregelingen mogelijk zijn op het traject Leiden-Utrecht. Op 11 februari 2015 kwam Arcadis tot de conclusie, dat dubbelspoor ten westen van Alphen a/d Rijn niet nodig is als de doorgaande trein Gouda- Leiden vervalt, de treinen uit richting Utrecht korter stoppen in Alphen, de snelheid ten oosten van Alphen wordt verhoogd en de seinen worden aangepast. De trein Gouda-Alphen-Leiden zou dan voortaan stoppen en keren in Alphen.

De lijn bij Hazerswoude maakt straks deel uit van het sprintertraject Geldermalsen-Houten-Utrecht-Woerden-Alphen–Leiden. Dat betekent, dat vertragingen in Utrecht doorwerken op vertragingen op de rest van de lijn. Omdat de dienstregeling Utrecht-Woerden nog niet bekend was, heeft Arcadis voor de berekening van de hersteltijd van de dienstregeling tussen Woerden en Leiden een vertraging van 10 minuten in Woerden ingevoerd en is gaan kijken wat daarvan het gevolg is. Er blijkt nauwelijks verschil te zijn tussen de huidige spoorsituatie met extra maatregelen en die waarbij tussen Alphen en Zoeterwoude dubbelspoor wordt aangelegd.

Arcadis concludeert, dat dubbelspoor ten westen van Alphen overbodig is. Om grote vertragingen op het baanvak Woerden-Leiden te kunnen bijsturen, moet station Alphen a/d Rijn wel een extra perronspoor krijgen. Dat spoor wordt dan gebruikt om treinen te kunnen laten keren dan wel op te heffen. Dat spoor is ook handig voor de stabiliteit elders op het spoor. Er is ruimte voor dit extra spoor bij spoor 4 in Alphen.

In een wat uitgebreidere vervolgstudie van eind maart 2015 heeft Arcadis met simulaties nader onderzocht of met de bedachte aanvullende maatregelen en zonder de spoorverdubbeling ten westen van Alphen een robuust systeem gerealiseerd kan worden. Bij vertragingen van ca 10 tot 15 minuten blijkt er effectief bijgestuurd te kunnen worden en dempen vertragingen voldoende snel uit.

Al met al blijkt, dat begin april al duidelijk was, dat dubbelspoor bij Hazerswoude overbodig is. Dat is ook eenvoudig af te lezen uit de tijd-afstandsdiagrammen van het traject Woerden-Leiden in het tweede Arcadis rapport. Het is onduidelijk waarom de Provincie tot op de dag van vandaag nog bezig is met oplossingen die uitgaan van dubbelspoor bij Hazerswoude.
De Burgerwerkgroep heeft begin september de rapporten van Arcadis kunnen inzien. De uitkomsten van deze studies waren voldoende reden voor de Burgerwerkgroep om zich te concentreren op een oplossing met enkel spoor ter hoogte van het station Hazerswoude-Koudekerk.