De voordelen van een combi-viaduct

ProRail heeft de veiligheid op het spoor hoog in het vaandel staan. Overeenkomstig het Rijksbeleid worden er in principe nu geen nieuwe gelijkvloerse overwegen meer gebouwd, tenzij…. Daarom is het streven om gelijkvloerse overwegen zoveel mogelijk te vermijden. Dat is terug te zien in de plannen voor het spoor tussen Leiden en Woerden. Het is de bedoeling drie gelijkvloerse spoorwegovergangen om te bouwen tot ongelijkvloerse kruisingen. Dat zijn de spoorwegovergangen in Alphen (Leidse Schouw), Zoeterwoude-Rijndijk (Burgemeester Smeetsweg) en Leiden (Kanaalweg). De spoorwegovergang in Hazerswoude-Rijndijk blijft helaas gelijkvloers. Daarmee zal deze spoorwegovergang minder veilig zijn dan de andere overgangen in de regio. Het verdient daarom overweging het voorgenomen besluit over de spoorwegovergang in Hazerswoude-Rijndijk te heroverwegen, zeker omdat er tussen Provincie en toenmalig gemeente Rijnwoude bindende afspraken over gemaakt zijn voor het langzame verkeer.

Basis van deze heroverweging zou een plan kunnen zijn dat door één van de inwoners van Hazerswoude-Rijndijk, Harry Devilee, is gemaakt. Het idee is om het viaduct over de N11 naar het noorden te verlengen en over het spoor te laten doorlopen (zie foto hieronder). Hij noemt dit een combi-viaduct.

combi1

Om de hoogte van het combi-viaduct binnen de perken te houden, is het voorstel om het spoor een stuk te verlagen voor zover dat in technische zin acceptabel en toelaatbaar is. Een belangrijk voordeel van deze verlaging is dat geluidsoverlast door (steeds meer) voorbij rijdende treinen en remmende treinen afneemt.

Het station zelf kan in dit plan een stukje opschuiven naar het westen, zodat het onder het viaduct komt. Zo ontstaat ook een goede oost-west verbinding voor fietsers en blijft de noord-zuidverbinding intact. Het plan is geschikt voor zowel dubbel – als enkelspoor.

Het is denkbaar om een fietsenstalling te maken onder de oprit van het viaduct. Zie de foto hieronder. De Gemeneweg loopt horizontaal in de foto van de Rijndijk (links) naar Hazerswoude-Dorp (rechts). Het spoor loopt van boven (Alphen) naar beneden (Leiden) in het rechter deel van de foto.

combi2

In dit plan is ervoor gekozen het P&R-gebied aan de andere kant van de N11 te situeren, vlak naast de al bestaande P&R-faciliteit. Dat heeft het voordeel dat er meer ruimte overblijft voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk Westvaartpark.

Dit plan is duurder zijn dan de andere varianten. Als echter wordt besloten tot enkelspoor bij het station, dan wordt de aanleg van het station aanzienlijk goedkoper. De totale kosten zouden dan nog wel eens mee kunnen vallen. Kortom, het combi-viaduct is het onderzoeken waard.