Berichten in de Groene Hart Koerier

De afgelopen week (16 september) zijn twee berichten over het station Hazerswoude-Koudekerk verschenen in de Groene Hart Koerier.

Het bericht van Marijke van Huizen doet verslag van een bijeenkomst die door de direct omwonenden was georganiseerd op 11 september. Het bericht staat op pagina 5. De omwonenden zijn tegen het plan van de Burgerwerkgroep. Zij vrezen toenemende verkeersoverlast, parkeerdruk en hangjongeren in hun buurt.

U kunt dit bericht nalezen in het archief van de Groene Hart Koerier. Klik hiervoor op deze link:
Nu 2 burgerwerkgroepen actief?

In de Groene Hart Koerier stond ook een ingezonden brief van Hans Furnée. Zie pagina 4. Hij is het niet eens met de eenzijdige kritiek van de omwonenden op de variant van Burgerwerkgroep. Hij merkt op dat het verschil tussen beide varianten niet zo groot is. De variant van ProRail heeft voor een flink deel dezelfde nadelen.

U kunt dit bericht nalezen in het archief van de Groene Hart Koerier. Klik hiervoor op deze link:
Informatieavonden Station Hazerswoude-Koudekerk