Teleurstellende antwoorden over treinhalte Hazerswoude-Koudekerk

De burgerwerkgroep Station Hazerswoude-Koudekerk is teleurgesteld over de antwoorden die wethouder Hoekstra van Alphen aan den Rijn gaf op vragen van gemeenteraadsleden over de komst van het nieuwe station. Het enige wat eruit kwam is dat de wethouder aangaf met de provincie in gesprek te zijn over de verdubbeling van het spoor.

Donderdag 9 juli stelden leden van de fractie van Groen Links, de PvdA en SP tijdens een raadsvergadering, vragen aan wethouder Tjaerd Hoekstra over de komst van het treinstation Hazerswoude-Koudekerk. Dit naar aanleiding van publicaties (ook in dit deze krant) en het bezoek dat de burgerwerkgroep aan bijna alle fracties had gebracht. “Alle varianten, inclusief die van de werkgroep zullen met elkaar vergeleken worden” was het enige dat de wethouder kon vertellen. “De fietsertunnel onder het spoor blijft problematisch”, voegde de wethouder nog toe, maar daar is de werkgroep het zeker niet mee eens. “De wethouder zorgt er zelf voor dat die tunnel problematisch wordt, door de Gemeneweg te gaan verleggen,” zegt werkgroeplid Henk Molenaar. Hij vult aan dat als er geen dubbel spoor komt, de provincie nog een gedeelte van de 3,2 miljoen euro terug dient te betalen, omdat de gemeente Rijnwoude dat speciaal daarvoor betaald heeft. In 2013 is er een bestuursovereenkomst gemaakt over het spoor en ook over de verdubbeling van de sporen.

Henk Goes (PvdA) gaf de wethouder dan ook het advies om die overeenkomst nog maar eens goed na te lezen. De burgerwerkgroep stelt zelfs dat als dubbelspoor echt niet nodig is en achterwege blijft, de gemeente Alphen inderdaad een som geld kan incasseren dat de voormalige gemeente Rijnwoude heeft betaald voor die verdubbeling en de realisatie van het station. “Wij zijn dan ontzettend benieuwd waar die Rijnwoudse bijdrage dan wel aan besteed gaat worden,” zeggen de werkgroepleden. Henk Molenaar heeft wel een suggestie: “Aan de bekostiging van de fietstunnel, want die zit niet in die 3,2 miljoen.”

Uit de beantwoording van de vragen kon nog wel opgemaakt worden dat de inwoners van Rijnwoude in september een voorlichtingsbijeenkomst over de plannen voor het nieuwe station kunnen verwachten. Dat is in elk geval al weer vroeger dan het eerder toegezegde einde van het jaar. De burgerwerkgroep hoopt dat niet alleen de gemeente en de provincie daar het woord gaan voeren, maar dat zij ook hun visie kunnen weergeven.

Bron: Groene Hart Koerier, Jan Luuk van Dijk