In september infoavond over station

Tijdens de Alphense gemeenteraadsvergadering van vorige week donderdag heeft verantwoordelijk wethouder Hoekstra toegezegd dat er in september a.s. een informatieavond zal worden georganiseerd voor de bevolking van Hazerswoude en Koudekerk over de ontwikkelingen rond het te bouwen treinstation in Hazerswoude-Rijndijk.

De wethouder deed de toezegging naar aanleiding van vragen van GroenLinks, PvdA en SP tijdens het vragenuurtje van de raad. De vragenstellers vonden een publieksvoorlichting aan het eind van 2015, zoals in mei was aangekondigd, veel te
laat, nu de provincie en ProRail eind van de zomer komen met de resultaten van een variantenstudie. Gemeenteraadslid Henk Goes (PvdA) drong er bij het college op aan ‘beginspraak’ serieus te nemen.

In de variantenstudie wordt ook een alternatief meegenomen dat een burgerwerkgroep uit Hazerswoude-Rijndijk in mei lanceerde en waarover die groep eerder in de Groene Hart Koerier berichtte. Het voorstel van de burgerwerkgroep biedt o.a. een oplossing voor een ondergrondse spoorpassage voor voetgangers en fietsers, zoals die is opgenomen in de bestuursovereenkomst die de voormalige gemeente Rijnwoude in 2013 sloot met de provincie. In de varianten die eerder dit jaar door de provincie werden gepresenteerd was de ongelijkvloerse passage vanwege technische bezwaren niet meer opgenomen.