Simpele oplossing voor verkeerssituatie bij station Hazerswoude-Koudekerk

‘Zo simpel kan het zijn’, zegt Henk Molenaar. Samen met medewerkgroepslid Harry Körmeling lopen we langs de spoorlijn vanaf de Stationsweg in Hazerswoude-Rijndijk, naar de spoorovergang op de Gemeneweg. ‘Het pad dat er nu ligt langs het spoor, gewoon doortrekken, dan een onderdoorgang onder de Gemeneweg door en het toekomstige station is voor iedereen bereikbaar. Zo’n rare en onveilige slinger in de Gemeneweg als de gemeente Alphen voorstelt, is helemaal niet nodig.’

Werkgroeplid Henk Molenaar geeft aan waar de onderdoorgang van de Gemeneweg moet komen. (Foto: Jan Luuk van Dijk)

zo-simpel

De Burgerwerkgroep Station Hazerswoude-Koudekerk is ontstaan nadat enkele inwoners van Hazerswoude-Rijndijk bemerkten in december 2014, dat de raadscommissie maar beperkte informatie kreeg over de aanleg van een nieuw station in Hazerswoude en moest kiezen uit twee varianten.

De werkgroep kwam daarop zelf met enkele varianten. Geen rare slinger in de Gemeneweg, zoals de gemeente voorstelt, maar de Gemeneweg kan gewoon rechtdoor blijven lopen met een tunneltje onder het spoor door, voor het langzame verkeer. En voor de verbinding van west naar oost, een onderdoorgang onder de Gemeneweg. ‘Hierdoor wordt, naast de uitstekende bereikbaarheid van de treinhalte, tevens het fietspad van de Stationsweg ontsloten naar het toekomstige Westvaartpark en het gehele polderlandschap met meerdere fietsroutes ten westen van de Gemeneweg richting Hazerswoude Dorp, Benthuizen en Leiden. In tegengestelde richting betekent dit een totale ontsluiting naar de fietsroutes tussen Hazerswoude en Alphen aan den Rijn.’

De beide werkgroepleden geven aan dat er nog een andere variant is met een verhoogde Gemeneweg over het verlaagde spoor, maar die wordt best wel kostbaar.

Bereikbaarheid

De leden van de Burgerwerkgroep waren ook bijzonder verbaasd dat toen zij eindelijk in mei in gesprek kwamen met de provincie, Prorail en de gemeente, dat hun variant wel was bekeken, maar nooit voorgelegd aan de gemeenteraadsleden. ‘We hebben toen diezelfde dag gelukkig onze variant kunnen presenteren’, vertellen de heren Molenaar en Körmeling.

‘Wat bij ons voorop staat, is een veilige en goede bereikbaarheid van het nieuwe station’, legt Molenaar uit. ‘Geen kruisingen van auto’s en fietsen, maar wel een goede bereikbaarheid voor de inwoners van Rijnwoude vanaf alle kanten.’ Op het fietspad langs de Gemeneweg legt hij de spiraal uit waar langs de fietsers en voetgangers vanuit het tunneltje onder het spoor naar het niveau van de brug over de N11 komen. Op de vraag naar een halte voor de bus bij het station, wijst hij gelijk naar de beide kanten van de Gemeneweg. Daar kan simpel een bushalte kan komen.

Informatie

Hoe nu verder? ‘De provincie en Prorail hebben toegezegd de varianten, ook die van de Burgerwerkgroep, de komende maanden in kaart te zullen brengen Daarbij worden ook de kosten bekeken.’

En de wethouder? ‘Van wethouder Hoekstra hebben wij nog geen enkele reactie gehoord’, zeggen Körmeling en Hoektra met enige spijt. ‘Hoe en wanneer de bewoners van Rijnwoude geïnformeerd gaan worden, is ook nog onduidelijk, maar wij overwegen om in het najaar zelf onze medebewoners te informeren.’

Bron: Witte Weekblad, Jan Luuk van Dijk