Station zonder rare slinger in Gemeneweg

Dit vindt tenminste de Burgerwerkgroep Station Hazerswoude-Koudekerk aan den Rijn. Gelukkig kreeg deze veel bijval van vrijwel alle fracties als PvdA, VVD, CDA, Groen Links, CU, SGP, SP en Nieuw Elan tijdens de vergadering op het gemeentehuis op donderdag 21 mei jl. Nu moet alleen verantwoordelijk wethouder Tseard Hoekstra nog wat enthousiaster worden voor het alternatief van de Burgerwerkgroep.

December 2014: met slinger

In december vorig jaar werden er door B&W van Alphen a.d. Rijn aan een raadscommissie twee varianten voorgelegd voor de inpassing van het nieuwe station. Uitgangspunt was een omlegging van de Gemeneweg in westelijke richting en het nieuwe station midden op de Gemeneweg. Consequentie van die omlegging was wel, dat de eerder met de Provincie afgesproken fietstunnel voor langzaam verkeer ingeleverd werd. Bij het vragen naar een voorkeur kon de raadscommissie in december slechts kiezen tussen de slingervariant met een enorm hoge fietsbrug of de slingervariant met een gelijkvloerse kruising voor al het verkeer. Bij die beperkte keuze lieten de politici zich helaas verleiden om dan maar voor de gelijkvloerse variant te kiezen. De andere onderzochte varianten zonder slinger zijn vreemd genoeg buiten de vraagstelling gehouden.

variant4

Burgerwerkgroep

Enkele burgers uit Hazerswoude Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn, hebben die avond in december hun verbazing uitgesproken over de voorkeursvariant van gemeente en provincie. Zij kwamen zelf met alternatieven, maar wilden vooral weten waar de keuze van de gemeente op gebaseerd was. Al snel bleek dat de afkeur van de voorkeursvariant breed gedragen werd door inwoners van Hazerswoude Rijndijk en Koudekerk aan de Rijn. Een groep van 8 personen heeft vervolgens de koppen bij elkaar gestoken. Daaruit kwam aanvankelijk een keuze voor een geheel ongelijkvloerse kruising, iets wat Prorail (verantwoordelijk voor het spoor) en NS als vervoerder ook propageren. Maar de spoorovergang bij Zoeterwoude (Burg.Smeetsweg) en Alphen aan den Rijn (Leidse Schouw) worden al ongelijkvloers uitgevoerd en de financiële middelen zijn niet onbeperkt. Daarom moet Hazerswoude het met een niet ideale situatie doen. Wel een ongelijkvloerse kruising voor langzaam verkeer, maar helaas blijft de gelijkvloerse kruising voor auto’s bestaan. De burgerwerkgroep kan dit (enigszins) begrijpen en had daarom een second best oplossing achter de hand. Zo’n rare slinger van de Gemeneweg zien ze namelijk helemaal niet zitten. Het lijkt erop dat een ontsluiting van de toekomstige woonwijk Westvaartpark belangrijker was voor de gemeente dan een veilige kruising voor langzaam verkeer. De Burgerwerkgroep laat deze weg gewoon rechtdoor lopen. Ze maakt wel volgens afspraak met de provincie een tunneltje voor het langzaam verkeer en houdt ook nog rekening met een eventueel Westvaartpark.

variant-1A-600

Mei 2015: korter en veiliger

Na lang aandringen en twee keer uitstel krijgt de Burgerwerkgroep (een half jaar later) eindelijk op 21 mei een gesprek met de Provincie, Prorail en gemeente. En wat blijkt, naar de variant zoals voorgesteld door de Burgerwerkgroep is wel gekeken, maar deze is nooit aan de Alphense politiek kenbaar gemaakt. Waarom? dat is een groot raadsel. Maar gelukkig was het nog niet te laat. Diezelfde avond van 21 mei werden ook de Alphense politici geïnformeerd. De commissieleden uit Hazerswoude en Koudekerk hadden zich goed voorbereid en de variant met een niet verschoven rechte Gemeneweg en een tunnel (T) voor het langzame verkeer kreeg veel sympathie. Met een circelvormig fietspad (S)wordt het hoogteverschil naar het N11 makkelijk te fietsen. In tegenstelling tot de voorkeursvariant van het college, is het alternatief van de Burgerwerkgroep daadwerkelijk veiliger voor het langzame verkeer, sluit het exact aan op de bestuurlijke afspraken en is variant 1A ook volgens ProRail echt mogelijk. Het voorkomt ook het ongewenst honderden meters omrijden voor de fietsers over de slinger. De Burgerwerkgroep heeft in haar alternatief ook een onderdoorgang (O) onder de Gemeneweg opgenomen, zodat fietsers en voetgangers eenvoudig een parkeerterrein voor auto’s kunnen bereiken. Bovendien wordt hiermee alvast een veilige verbinding mogelijk gemaakt voor langzaam verkeer met de toekomstige woonwijk Westvaartpark. Maar het allerbelangrijkste is wel het tunneltje onder het spoor door, zodat fietsers en voetgangers het spoor snel en veilig kunnen kruisen.

Wie gaat nu kiezen?

De provincie, prorail en gemeente gaan nu hun voorkeursvariant (no. 4) vergelijken met het alternatief (no. 1A) van de Burgerwerkgroep. Toegezegd is dat alle voor- en nadelen van beide varianten samen met de Burgerwerkgroep de komende maanden in kaart gebracht worden. Daarbij worden nu ook de totale kosten van het project bekeken en niet alleen de kosten voor de provincie.
Hoe het keuzeproces verder gaat is nog erg onduidelijk, maar de inwoners van Hazerswoude Rijndijk en Koudekerk lijken pas in december 2015 een informatieavond te gaan krijgen. Volgens de Burgerwerkgroep is dit veel te laat. Zij zijn benieuwd of de gemeente op korte termijn het initiatief neemt om de inwoners van Hazerswoude en Koudekerk te informeren.