Station Hazerswoude-Koudekerk

trein

2015

De beste wensen voor 2016

De Burgerwerkgroep Station Hazerswoude-Koudekerk wenst iedereen een voorspoedig en veilig 2016 toe.

Berichten uit de media

Op donderdag 3 december was in het gemeentehuis de hoorzitting over de verschillende varianten voor de inpassing van het station. 22 personen spraken in en gaven hun mening. Vrijwel allemaal waren ze tegen de variant van het college en voor de variant van de Burgerwerkgroep. In de lokale en regionale media werd uitgebreid verslag gedaan […]

Inwoners kiezen voor veilige fietstunnels

Hoe gaat het station in Hazerswoude-Rijndijk eruit zien? Wordt het de variant van het College van B & W van Alphen a/d Rijn? Dan komt er een slinger in de Gemeneweg om het station heen. Fietsers en voetgangers moeten zowel het spoor als de Gemeneweg gelijkvloers kruisen. Of wordt het de variant van de Burgerwerkgroep? […]

Geef uw mening over het station!

Er komt een station bij de Gemeneweg in Hazerswoude-Rijndijk en er gaan ook meer treinen rijden. Er zijn verschillende varianten voorgesteld voor de inpassing van dit station in de omgeving. De Burgerwerkgroep stelt veiligheid voorop met tunneltjes voor fietsers en voetgangers, één onder het spoor door en één onder de Gemeneweg. De Gemeneweg blijft zoals […]

Beslissende raadsvergadering op 17 december

Op 17 december 2015 beslist de gemeenteraad van Alphen a/d Rijn over het station in Hazerswoude-Rijndijk. Dan besluiten de raadsleden welke variant het moet worden. Het College van B&W heeft al aangegeven een voorkeur te hebben voor variant 4 met gelijkvloerse kruisingen en een slinger om het station heen. De Burgerwerkgroep vindt dat de raad […]

Een knipoog uit de Groene Hart Koerier

De Burgerwerkgroep trof onderstaand bericht aan in de Groene Hart Koerier van 4 november 2015 (pagina 15). Het is niet duidelijk wie dit heeft geschreven, maar het geeft wel een goed beeld van de situatie.

Over de veiligheid van de spoorwegovergang

Hoe veilig zijn straks de spoorwegovergangen als er op het traject Leiden-Woerden meer treinen gaan rijden? De provincie Zuid-Holland heeft aan ProRail gevraagd dit onderzoeken. In februari 2015 heeft ProRail hierover een rapport uitgebracht. Voor de Burgerwerkgroep Station Hazerswoude-Koudekerk is vooral de situatie bij het nieuwe station in Hazerswoude-Rijndijk van belang. Uit het rapport vn […]

Foute berichtgeving in Alphens Nieuwsblad

“Enkelspoor station Hazerswoude”. Dat was de kop van een bericht in het Alphens Nieuwsblad van donderdag 29 oktober 2015. De strekking van het bericht was dat de spoorlijn tussen Alphen en Leiden niet wordt verdubbeld. En de gemeenteraad zou daar boos over zijn. Het was een “onaangename verrassing”. Het is een merkwaardig bericht. Er wordt […]

Uitstraling station belangrijker dan veiligheid?

Op woensdag 14 oktober 2015 sprak de Burgerwerkgroep (BWG) Station Hazerswoude-Koudekerk met wethouder Tseard Hoekstra van Alphen a/d Rijn. Het doel van de BWG was om helder te krijgen waarom de wethouder zo vasthoudt aan zijn voorkeursvariant 4 (zie hieronder). Het is duidelijk dat de BWG en de wethouder van mening verschillen over het inpassen […]

Demonstratie!

De inwoners van Hazerswoude en Koudekerk snakken al vele jaren naar een station. Er zijn dan ook heel wat pogingen gedaan om een station Hazerswoude-Koudekerk te realiseren. En al die pogingen zijn in de loop van de tijd gestrand. In 1982 was er zelfs een demonstratie in Hazerswoude-Rijndijk. Op 11 juni 1982 demonstreerde een groep […]