Verbeelding

Hoe gaat de omgeving van het station eruit zien? Om dit te verbeelden zijn tekeningen en foto’s gemaakt van diverse situaties in de omgeving.Het tweede deel van de pagina toont een aantal wat oudere foto’s. Die geven een beeld van hoe variant 1A van de Burgerwerkgroep eruit zou kunnen zien. Het eerste deel van deze pagina bevat recente tekeningen van varianten 1A en 5 die zijn gemaakt door het ontwerp- en consultancybedrijf Arcadis.

Tekeningen van Arcadis

Ontwerp- en consultancybedrijf Arcadis heeft in opdracht van de gemeente de twee overgebleven varianten 1A (van de Burgerwerkgroep) en 5 (van de gemeente) nader uitgewerkt. De twee tekeningen zijn afkomstig uit het rapport ‘Uitwerking twee varianten halte Hazerswoude’ van 18 juli 2016.

De twee ontwerpen zijn tot stand gekomen na drie werkateliers. Deze ontwerpen worden zo voorgelegd aan de gemeenteraad. Beide varianten zijn door de Burgerwerkgroep op dezelfde schaal en in dezelfde richting geprojecteerd.

variant-1-aug-2016-zonder-kader-dirk
Variant 1A (Burgerwerkgroep)

 

variant-5-aug-2016-zonder-kader-dirk
Variant 5 (gemeente)

 

De Burgerwerkgroep heeft beide ontwerpen ingepast in de bestaande omgeving. Dit leidt tot de tekeningen hieronder. Duidelijk is het grote verschil in ruimtebeslag tussen de varianten te zien. Ook is de ligging van de hogedrukgasleiding (een veiligheidsrisico bij variant 5) in beeld gebracht.

variant-1a-aug-2016-zonder-kader-700Variant 1A (Burgerwerkgroep)
 

variant-5-aug-2016-zonder-kader-700Variant 5 (Gemeente)

Oudere artist impressions

De tekening hieronder is de eerste artist impression van de variant van de Burgerwerkgroep. Hij is gemaakt door Dirk Kuijper. De Gemeneweg loopt van boven naar beneden door de tekening. De weg komt van de Rijndijk en gaat naar Hazerswoude-Dorp. De fietspaden zijn rood. Duidelijk is de fietsrotonde te zien met de fietstunneltjes onder het spoor en de Gemeneweg.

Het station is donkergeel getekend. Het ligt helemaal ten oosten van de spoorwegovergang. Je kunt het station eenvoudig bereiken via de fietspaden en de tunnels. Vanuit de wijk Rhynenburch kun je via de Stationsweg bij het station komen.

Net ten noorden van de spoorwegovergang zijn twee bushaltes. Vanaf die bushaltes loop je zo naar het station. Ten westen van de Gemeneweg is een P&R-voorziening.

In de tekening is ook de bestaande gasleiding van de Gasunie aangegeven. Duidelijk is te zien dat deze leiding niet in het gedrang komt.

ai-600

Klik hier voor een grotere versie van de tekening.

De tekening hieronder toont de variant van de Burgerwerkgroep van een grotere afstand. De artist impression hierboven is daarin terug te vinden als de rechthoek met gestippelde zwarte lijnen.

Er is in deze tekening uitgegaan van enkelspoor met een perron aan de noordzijde. Er is een fietstunnel onder de spoorlijn (T), een fietstunnel onder de Gemeneweg (O) en spiraal (S) om de hoogte te overbruggen. Fietspaden zijn rood. De ontsluiting van de twee huizen aan de zuidkant van de spoorlijn is aangegeven met zwarte stippellijn (auto’s) en een rode stippellijn (fietsers).

uitgezoomd

De Stationsweg

Hieronder een blik vanaf de Stationsweg richting de spoorwegovergang. Links is nog een stukje van het station te zien. Daar is net een trein gestopt. En er staat een bus bij de halte.

Het (grijze) voetpad loopt van de brug in het verlengde van de Guido Gezellestraat naar de bushalte langs de Gemeneweg. Het (rode) fietsbad loopt door de tunnel onder de Gemeneweg naar het fietspad langs die weg. Naast het fietspad is ook een voetpad. Zo kunnen voetgangers bij de bushalte naar Hazerswoude-Dorp komen. En straks kunnen de bewoners van de nieuwe wijk Westvaartpark zo naar het station lopen.

Onder het perron van het station is een fietsenstalling.

stationsweg3

Tunneltjes

De variant van de Burgerwerkgroep bevat twee tunneltjes voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers): een tunnel onder het spoor en een tunnel onder Gemeneweg. De foto hieronder geeft een idee hoe dit er uit zou kunnen zien. De foto is oorspronkelijk genomen in Leiden bij de kruising van de Haagweg met de Churchilllaan.

De foto verbeeldt wat je ziet als je vanuit de toekomstige wijk Westvaartpark komt fietsen (aan de westkant van de Gemeneweg. De trein naar Leiden is net vertrokken van het station Hazerswoude-Koudekerk.

Wil je naar Hazerswoude-Dorp, dan ga je rechtsaf door de tunnel onder het spoor. Ga je rechtdoor, dan kom je via de tunnel onder de Gemeneweg uit op de Stationsweg in de wijk Rhynenburch in Hazerswoude-Rijndijk. Ook kom je zo bij het station. Als je linksaf gaat, dan kom je via het fietspad langs de Gemeneweg uit op de Rijndijk.

rotonde1

De spiraal

Om voor fietsers het hoogteverschil tussen het viaduct over de N11 en het tunneltje onder het spoor te overbruggen, komt er in de variant van de Burgerwerkgroep een ‘slimme spiraal’. De hellingshoek van deze spiraal is hooguit 3%.

De foto hieronder is genomen bij het v.d.Maas tunneltje onder de Hoogeveenseweg ter hoogte van het Schravenwilderpad. De foto is gespiegeld om hem te laten lijken op de situatie bij het station.

De fietser komt vanuit Hazerswoude-Dorp en daalt via de spiraal af naar de tunnel onder het spoor (de rode lijn). Aan de andere kant van de tunnel ligt Hazerswoude-Rijndijk.

verbeelding2