Variant 4 (ProRail)

Deze variant is ontwikkeld door Prorail. Hij wordt ook wel variant 4 genoemd. Het is een van de varianten die in december 2014 is voorgelegd aan de raadscommissie van de gemeente Alphen a/d Rijn. Die raadscommissie heeft toen gekozen voor deze variant. Belangrijkste aspecten van deze variant zijn dat alle verkeer gelijkvloers blijft. Er is dus geen tunneltje onder het spoor komt voor fietsers en voetgangers. Fietsers van uit Hazerswoude-Dorp en vanaf de Rijndijk moeten de Gemeneweg oversteken om bij het station te komen. En er komt een flinke slinger voor auto’s en fietsers in de Gemeneweg.

variant4-2-600

Hier de belangrijkste aspecten van deze variant op een rij:

  • Het perron begint iets ten westen van de Gemeneweg en loopt zo’n 200 meter door in oostelijke richting;
  • Daardoor is er geen plaats meer voor de Gemeneweg. De huidige spoorwegovergang wordt naar het westen verplaatst. Daardoor komt er een slinger in de weg. Fietsers moeten hierdoor ongeveer 200 meter omrijden;
  • De huidige Stationsweg wordt verbonden met het station. Fietsers en voetgangers uit de wijk kunnen daardoor via de Guido Gezellestraat en de Corellistraat bij het station komen;
  • Naast het noordelijke perron komt een stationsplein met een fietsenstalling;
  • Ten noorden van het stationsplein komt een parkeerterrein;
  • De huidige particuliere spoorwegovergang naar de twee woningen aan de Stationsweg wordt opgeheven. Die woningen krijgen een nieuwe ontsluiting aan de zuidkant van het spoor;
  • Fietsers vanuit Hazerswoude-Dorp naar het station moeten de Gemeneweg oversteken. Hetzelfde geldt voor fietsers die vanuit het noorden naar het station willen.