Variant 1A (Burgerwerkgroep)

Deze variant is ontwikkeld door de Burgerwerkgroep Station Hazerswoude-Koudekerk. Hij wordt ook wel aangeduid als variant 1A. De belangrijkste voordelen van deze variant zijn dat er geen rare slinger komt in de Gemeneweg (zoals bij de variant van de ProRail) en dat er een veilige kruising komt van het spoor met het langzame verkeer.

variant-1A-1

Hier de belangrijkste aspecten van deze variant op een rij:

 • Er verandert niets aan de Gemeneweg. De bestaande spoorovergang voor het autoverkeer blijft zoals hij nu is;
 • Het perron begint ongeveer 25 meter ten oosten van de spoorwegovergang en loopt 225 meter door in oostelijke richting (de gele lijn);
 • Het fietspad ten westen van de Gemeneweg (de rode lijn) gaat via een tunneltje onder de spoorlijn door. Aan de zuidkant van dit tunneltje komt een ‘slimme spiraal’(S). Daarmee wordt het hoogteverschil overbrugt. Het stijgingspercentage blijft beperkt tot minder dan 3%.
 • De huidige Stationsweg (tussen de spoorlijn en de wijk Rhynenburch) wordt een toeristisch fietspad. Fietsers en voetgangers uit de wijk kunnen via de Guido Gezellestraat en de Corellistraat bij het station komen. Daarmee ontstaat meteen ook een verbinding voor langzaam verkeer tussen de bestaande wijk Rhynenburch en de nieuwe wijk Westvaartpark.
 • De Stationsweg wordt via een tunneltje onder de Gemeneweg aangesloten op het fietspad ten westen van de Gemeneweg (O).
 • De huidige particuliere spoorwegovergang naar de twee woningen aan de Stationsweg wordt opgeheven. Die woningen krijgen een nieuwe ontsluiting aan de zuidkant van het spoor. Voor auto’s komt er een aansluiting op de lange (circa 250 meter) op- en afrit van de N11 (gebruik circa 10x per etmaal). De adviessnelheid daar is 30 km/uur. Voor voetgangers en fietsers komt er een ontsluiting óf via een oversteek van de Gemeneweg bij de spoorwegovergang óf via de stationstoegang onder het spoor (idem circa 10x per etmaal). De oversteek van de Gemeneweg wordt beveiligd met verkeerslichten bij de kruising van de Gemeneweg met de op- en afrit van de N11 (te bedienen met een drukknop);
 • Langs het perron komen twee fietsstallingen met oplaadpunten (P fiets);
 • Aan beide zijden van de Gemeneweg komen bushaltes, op 20 tot 30 meter ten noorden van de spoorwegovergang (Bus). Vanaf de beide bushaltes komen schuin aflopende voetpaden naar de tunnel onder de Gemeneweg. Zo ontstaat directe toegang tot de treinhalte voor de buspassagiers;
 • Aan de westkant van de Gemeneweg komt in de toekomst de wijk Westvaartpark. Daarin en vlakbij de tunnel onder het spoor komt een stationsplein (P&R);
 • Dit stationsplein wordt voor gemotoriseerd verkeer bereikbaar via een rotonde in de Gemeneweg ter hoogte van de Potgieterlaan;
 • Er komt een gratis parkeerplaats voor auto’s met oplaadpunten nabij het stationsplein (P&R). Die gratis parkeerplaatsen moet voorkomen dat treinreizigers hun auto in de wijk Rhynenburch parkeren. Mocht dat toch gebeuren, dan wordt binnen een straal van 150 meter in de wijk een parkeerverbod ingesteld (met uitzondering voor de bewoners);
 • Er kunnen één of twee taxistandplaatsen komen óf bij de bushaltes langs de Gemeneweg óf nabij het Stationsplein;

De Burgerwerkgroep benadrukt dat deze variantie naadloos aansluit bij de Bestuursovereenkomst van mei 2013 tussen de Provincie Zuid-Holland en de voormalige gemeente Rijnwoude. Zie hier voor de pagina met documenten.