Variant 6 (Burgerwerkgroep)

Variant 6 is de veiligste variant voor alle wegverkeer, want de spoorwegovergang is geheel gelijkvloers. Daarvoor wordt het bestaande viaduct in de Gemeneweg over de N11 verlengt tot over het spoor. Hieronder staan de belangrijkste aspecten van deze variant op een rij.

variant6-1Viaduct, gezien vanuit het oosten richting Leiden

Treinhalte:

 • Het spoor wordt 2 tot 3 meter verdiept ten opzichte van huidige ligging;
 • Het perron komt op gelijke hoogte met de Stationsweg;
 • Het perron ligt ter plaatse van de huidige spoorovergang;
 • Het viaduct over de N11 wordt verlengd tot over spoor.

Verkeer

 • Deze variant biedt maximale veiligheid voor alle verkeer door ongelijkvloerse kruising;
 • De Stationsweg blijft een fietspad en wordt onder het viaduct door verlengd naar de toekomstige wijk Westvaartpark.

Bushaltes:

 • De bushaltes komen vrijwel boven het perron langs de Gemeneweg. Taludtrappen en liften geven rechtstreeks toegang tot het perron.

Twee fietsenstallingen:

 • De eerste fietsenstalling komt onder het viaduct. Hij is ook bereikbaar via de taludtrappen en liften, bijvoorbeeld voor fietsers uit Hazerswoude-Dorp;
 • De tweede fietsenstalling komt langs de Stationsweg tegenover de percelen met de nummers 1 en 3.

Opties autoparkeerplaatsen en taxistandplaats:

 • Voor treinreizigers vanuit zuidelijke richting (Hazerswoude-Dorp) kan een parkeerplaats direct ten zuiden van de N11 worden gerealiseerd. Deze parkeerplaats is bereikbaar vanaf de toegang carpoolplaats met taludtrap;
 • Voor treinreizigers vanuit noordelijke richting (Rijndijk) kan een parkeerplaats worden gerealiseerd naast het haltepleintje in het Westvaartpark. Daar kan ook een taxistandplaats komen. Deze parkeerplaats is toegankelijk via een rotonde aan het einde van de Potgieterlaan.

Ontsluiting Stationsweg 1 en 3:

 • De huidige particuliere spoorwegovergang naar Stationsweg 1 en 3 wordt opgeheven. Die woningen kunnen een nieuwe ontsluiting (voor auto en fiets) krijgen aan de zuidkant van het spoor. De ontsluiting komt uit op een geplande rotonde (boven treinhalte). Op deze rotonde takken de Gemeneweg, de op- en afrit van de N11 en de betreffende uitrit aan.

Milieu

 • Door frequentieverhoging van de treinen leidt tot meer remmen en optrekken, en dus tot een toename van het spoorgeluid;
 • De verlaging van het spoor geeft minder spoorlawaai;
 • Er zal geen geluid zijn van de AHOB-installatie;
 • Er zijn geen wachttijden meer voor het autoverkeer. Ook dat vermindert verkeerslawaai en uitstoot van gevaarlijke stoffen.

Maatschappelijk:

 • Deze variant heeft vermoedelijk een groter draagvlak en daardoor zal er minder beroep en bezwaar zijn;
 • Deze variant heeft het economisch voordeel dat er geen wachttijden meer zijn voor het autoverkeer. (voertuigverliesuren).

Toekomst:

 • Er kan alvast ruimte worden gereserveerd voor een eventuele toekomstige spoorverdubbeling;
 • Het deel van de Gemeneweg tussen Rijndijk en spoor kan worden afgewaardeerd .door het versmallen naar 2 x 1 rijstrook;
 • In de toekomst kan er een rotonde komen op de kruising van de Potgieterlaan en de Gemeneweg. Daar kan ook de toegang naar het Westvaartpark komen.

variant6-2 De “organisatie” van de halte Hazerswoude-Koudekerk

De grijze cirkel geeft een rotonde aan waarop de Gemeneweg, de afrit van de N11 en particuliere ontstluiting komen.

De oranje punten duiden de taludtrappen en liften aan. Ze worden ook gebruikt voor de verbinding tussen de twee perrons als er dubbel spoor komt.

De gestippelde rechthoek geeft de eerste fietsenstalling onder viaduct aan.

De Burgerwerkgroep benadrukt dat deze variant naast grote veiligheid voor fietsers en voetgangers ook maximale veiligheid biedt voor het autoverkeer. Deze variant overstijgt de ‘veiligheidsgarantie’ van de Bestuursovereenkomst van mei 2013 tussen de Provincie Zuid-Holland en de voormalige gemeente Rijnwoude.