Varianten

In december 2014 koos een raadscommissie voor de aanleg van het station Hazerswoude-Koudekerk precies op de plaats van de spoorwegovergang in de Gemeneweg.  Dit is variant 4. Bij die variant komt er een rare slinger komen in de Gemeneweg. En een toegezegde fietstunnel gaat niet door. De fietsers moeten de slinger volgen en gelijkvloers het spoor over. Allerlei andere zinvolle varianten bleven vreemd genoeg buiten beschouwing.

De burgerwerkgroep wijst het voorstel van de gemeente af en heeft een betere variant ontwikkeld. Dat is variant 1A. Bij deze variant blijft de Gemeneweg gewoon zoals als hij is. En voor fietsers en voetgangers komt er een tunnel onder het spoor en een tunnel onder Gemeneweg. Daarmee ontstaat een simpele en veilige kruising met het spoor.

Ondertussen zijn er nog twee varianten bijgekomen. Variant 5 is een soort compromis tussen variant 1A en variant 4. Er komt een slinger in de Gemeneweg, maar ook een fietstunnel onder het spoor

De Burgerwerkgroep heeft ook nog variant 6 uitgewerkt. Dit is de allerbeste variantie omdat daarin alle verkeer het spoor ongelijkvloers kruist.