Documenten

Memo bijpraatmoment raadsbegeleidingsgroep

Memo van de gemeente met een verslag van het eerste ontwerpatelier en informatie voor het tweede ontwerpatelier (12 mei 2016).

Brief aan de Commissie Ruimtelijk en Economisch Domein

Brief aan de Commissie Ruimtelijk en Economisch Domein over de ontwerpateliers(30 april 2016).

Verslag van de hoorzitting van 3 december 2015

Verslag van de hoorzitting van de Commissie Ruimtelijk en Economisch Domein, inclusief bijdrage van insprekers (3 december 2015).

Brief van staatssecretaris over knelpunten

Brief van staatssecretaris met antwoorden op de vragen van de ChristenUnie (1 april 2016).

Brief van de gemeente Alphen over knelpunten

Brief van het college van B&W van Alphen als reactie op de brief over knelpunten bij de voortgang (15 maart 2016).

Brief van Provincie aan Statenleden over knelpunten

Brief over knelpunten in de dienstregeling en in de infrastructuur (8 maart 2016).

Peiling van de inwoners

De peiling van de Burgerwerkgroep over het station Hazerswoude-Koudekerk (3 december 2015).

Rapport 1 van Arcadis

Opzet en uitvoering dienstregelingspatronen Leiden – Utrecht (11 februari 2015).

Rapport 2 van Arcadis

Beheersing treindienst Leiden – Woerden. Sporenlayout Alphen aan den Rijn (27 maart 2015).

Informatieoverzicht burgerwerkgroep

Een compact overzicht van alle activiteiten van de burgerwerkgroep in de afgelopen periode (7 juli 2015).

Beschrijving van de variant van de Burgerwerkgroep

Een gedetailleerde beschrijving van de variant 1A. Dit is de variant die is voorgesteld door de burgerwerkgroep (31 juli 2015).

Presentatie van de variant van de Burgerwerkgroep

Deze powerpoint-presentatie is gebruikt om de idee├źn van de burgerwerkgroep te presenteren aan de politieke partijen in Alphen a/d Rijn (15 juni 2015).

Tekeningen van de variant van de Burgerwerkgroep

Tekeningen van de variant van de Burgerwerkgroep. Er is een schets voor enkelspoor en een schets voor dubbelspoor (7 juni 2015).

Persbericht van de Burgerwerkgroep

Persbericht van de Burgerwerkgroep naar aanleiding van een bijeenkomst op het gemeentehuis op 21 mei (29 mei 2015).

Brief van de provincie over de voorkeursvariant

Brief van de provincie aan de gemeente Alphen a/d Rijn over de voorkeursvariant (20 mei 2015).

Risicoanalyse van ProRail

HOV Net Zuid-Holland Noord Risicoanalyse Overwegen (19 februari 2015).

Risicoanalyse van ProRail (ingekort)

HOV Net Zuid-Holland Noord Risicoanalyse Overwegen. Alleen de delen die gaan over de Gemeneweg. Met opmerkingen van de Burgerwerkgroep (19 februari 2015).

Besluitformulier van de gemeente Alphen a/d Rijn

Besluitformulier van de gemeente Alphen a/d Rijn over de voorkeursvariant (23 februari 2015).

Hoogtemetingen

Hoogtemetingen van de Burgerwerkgroep verricht op van belang zijnde locaties bij het aan te leggen station (30 januari 2015).

Brief van de gemeente Alphen a/d Rijn over de voorkeursvariant

Brief van de gemeente Alphen a/d Rijn over de voorkeursvariant van de gemeenteraad (20 januari 2015).

Toelichting op het besluit

Toelichting op het besluit van de gemeente Alphen voor een voorkeursvariant (16 januari 2015).

Brief van de provincie aan de gemeente Rijnwoude

Brief van gedeputeerde Ingrid de Bondt van de provincie aan wethouder Ferdinand Ketel van de gemeente Rijnwoude over de locatie van het station (17 december 2013).

Memo van wethouder Ketel

Memo van wethouder Ferdinand Ketel aan de raadscommissie Ruimtelijk Zaken van de gemeente Rijnwoude (26 november 2013).

Verslag van de commissievergadering van de gemeente Rijnwoude

Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie Ruimtelijk Zaken van de gemeente Rijnwoude (26 november 2013).

Brief van de gemeente Rijnwoude aan de provincie

Brief van wethouder Ferdinand Ketel van de gemeente Rijnwoude aan gedeputeerde Ingrid de Bondt van de provincie over de locatie van het station (9 september 2013).

Bestuursovereenkomst

Bestuursovereenkomst tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rijnwoude, waarin wordt toegezegd dat er een tunnel onder het spoor komt voor fietsers en voetgangers (5 mei 2013).

Derde Kadernota Railveiligheid

Derde Kadernota Railveiligheid (“Veilig vervoeren, Veilig werken, Veilig leven met spoor”) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (juni 2010).